Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając ze sklepu https://hurtownia.gotel.pl/ wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOTEL
działającego pod adresem hurtownia.gotel.pl


 • 1 Definicje
 1. Cennik dostaw – cennik dostępny pod adresem internetowym hurtownia.gotel.pl a koszt dostawy będzie każdorazowo wskazany i widoczny przy produkcie oraz podczas składania Zamówienia i wyboru przez Klienta dostępnych metod dostawy,
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu,
 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą, tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodowa, jak również osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 1. Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument,
 2. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie,
 3. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu,
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym hurtownia.gotel.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie
 6. Sprzedawca - GOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. z siedzibą w Kol. Porosły 4B 16-070 Choroszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000942145, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 966-210-10-35, Regon:363177310, zwany dalej „GOTEL” Numer konta bankowego GOTEL: BRE O. KORPORACYJNY BIAŁYSTOK 59114017750000450996001004, e-mail: sklep@gotel.com.pl
 1. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktu oraz warunków umowy sprzedaży, w tym rodzaj dostawy, płatności, miejsce wydania produktu, dane Kupującego.
 • 2 Zasady ogólne
 1. Sklep internetowy GOTEL, dostępny pod adresem internetowym hurtownia.gotel.pl, prowadzony jest przez GOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Porosły – Kolonia 4B 16-070 Choroszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000942145, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 966-210-10-35, Regon:363177310, Numer konta bankowego: GOTEL: BRE O. KORPORACYJNY BIAŁYSTOK 59114017750000450996001004.
 2. Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną produktów szczegółowo opisanych pod adresem hurtownia.gotel.pl w zakładce „Produkty” za pośrednictwem sieci Internet oraz w siedzibie firmy.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 • 3 Składanie zamówień
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu i składania zamówień na produkty, niezbędne są:
 1. a) przeglądarka internetowa:
 • Microsoft Windows® Internet Explorer™ w wersji 7.0 lub nowszej
 • Mozilla™ Firefox™ od wersji 3.6
 • Opera – wersja 10 lub nowsza
 • Google™ Chrome
 1. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 1. Zamówienia należy składać poprzez sklep internetowy pod adresem hurtownia.gotel.pl.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie można składać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub niewymagającego rejestracji formularza jednorazowego zamówienia bądź przez pocztę elektroniczną.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego lub formularza jednorazowego zamówienia, a w przypadku zamówień dokonywanych przez pocztę elektroniczną, podanie prawdziwych i pełnych danych osobowych i teleadresowych.
 5. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać następujące czynności:
 1. dodanie do koszyka produktu
 2. naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 3. uzupełnienie danych adresowych
 4. wybór przycisku „DO KASY”
 5. wybór rodzaju dostawy
 6. wybór sposobu płatności
 7. złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMÓW I ZAPŁAĆ”
 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu gotel.plpotwierdzającą przyjęte zamówienie. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 1. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a GOTEL.
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które określone są w Cenniku Dostaw. W przypadku zmiany ceny Produktu w złożonym zamówieniu przez Klienta, Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu produktu. W przypadku wzrostu cen we wszystkich zamówionych przez Klienta produktach, Klient ma prawo do anulowania zamówienia.
 • 4 Ceny towarów i termin wysyłki
 1. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich produktów w zamówieniu. Po skompletowaniu zamówienia do Kupującego zostaje wysłane powiadomienie e-mailem. Przewidywany czas dostawy zależy od dostawców. Termin otrzymania przesyłki stanowi sumę czasu realizacji oraz przewidywanego czasu dostawy.
 2. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie 2 dni. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wysłania Produktu, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
 3. Jeśli dany Produkt nie jest dostępny w naszym magazynie, jak również nie jest dostępny u dystrybutora, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Klient jest niezwłocznie informowany e-mailem.
 4. Jeśli cały zamówiony przez Klienta towar okaże się już niedostępny wówczas zamówienie zostaje anulowane, tj. GOTEL może odstąpić od umowy sprzedaży bez żadnych zobowiązań na rzecz Klienta.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 6. GOTEL zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Nie dotyczy to zamówień przyjętych do realizacji.
 7. Na życzenie Klienta Sklep wystawia Faktury VAT. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia.
 8. Zamówione Produkty są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.
 9. Klient przy składaniu zamówienia za pośrednictwem formularza ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów płatności:
 1. PRZELEW ON-LINE- Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.
 2. POBRANIE - Klient dokonuje płatności na miejscu kurierowi
 3. GOTÓWKA - Klient płaci za zamówienie na miejscu w siedzibie firmy
 1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub DPD zgodnie z Cennikiem Dostaw. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 3. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 4. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 • 5 Odbiór towaru
 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 • 6 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Mogą Państwo odstąpić od Umowy, składając GOTEL oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia do umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 i § 10 Regulaminu.
 6. Skutki i tryb odstąpienia od Umowy:
 1. a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. b) W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy: GOTEL Sp. z o.o.  Porosły - Kolonia 4B 16-070 Choroszcz, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 3. c) Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, (przy czym można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 4. d) Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 5. e) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 6. f) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. g) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. h) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 9. i) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie,
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • 7 Brak zgodności produktu z umową
 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. W razie braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Brak zgodności towaru z umową należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy kontaktowe Sprzedawcy bądź za pośrednictwem elektronicznego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu pod adresem https://systemrma.pl/aplikacja/obsluga/gotel/index.php
 4. W przypadku braku zgodności produktu z umową Konsument zobowiązany jest do przesłania reklamowanego produktu na koszt Sprzedającego wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres kontaktowy podany w niniejszym Regulaminie.
 5. W zgłoszeniu braku zgodności produktu z umową należy zawrzeć m. in. zwięzły opis wady, datę i okoliczności wystąpienia wady, dane Konsumenta składającego zgłoszenie oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą produktu.
 6. Konsument składając oświadczenie o braku zgodności produktu z umową może żądać jego naprawy bądź wymiany. Przy czym Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 7. Ponadto, jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 8. a) Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 6,
 9. b) Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył,
 10. c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 11. d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony tj. naprawa bądź wymiana;
 12. e) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

 1. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 

 1. Wszelkie zgłoszenia braku zgodności towaru z umową rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Jeśli w tym terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania, uważa się, że żądanie Konsumenta jest uzasadnione.
 2. Klient nie ma możliwości zwrócenia zakupionego i otrzymanego już produktu bądź wymienienia go na inny produkt, jeżeli jest on wolny od wad. W przypadku wad produktu stosuje się § 7 ust. 1-9 Regulaminu.
 3. W przypadku, jeśli na dany produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także treść gwarancji będą zawarte w opisie produktu na stronie Sklepu. Sprzedawca dołączy również kartę gwarancyjną do sprzedawanego Produktu.

 • 8 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Gotel Sp. z o.o. z siedzibą w Porosły - Kolonia, reprezentowana przez prezesa zarządu. Dane kontaktowe Administratora: Porosły - Kolonia 4B, 16-070 Choroszcz, adres mailowy biuro@gotel.com.pl
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu internetowego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. obowiązki podatkowe i archiwizacyjne) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgody marketingowe).
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być: dostawcy infrastruktury IT, firmy kurierskie, kancelaria prawna, biuro rachunkowe i inne podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO, jak również podmiotowi obsługującemu płatności w sklepie internetowym i Poczcie Polskiej. Dane osobowe mogą również być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane komercyjnie.
 5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz wymagany przepisami prawa okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody.
 6. O ile nie wyłączają tego przepisy prawa oraz spełnione zostaną przesłanki określone w RODO:
 1. a) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i uzupełnienia.
 2. b) Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, jak również ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione będą wymagane przesłanki.
 3. c) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 4. d) Przysługuje Pani/Panu również prawo usunięcia danych, o ile wystąpią przesłanki zawarte w treści art. 17 RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. a) Konsument ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.);
 2. b) Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.);
 3. c) Konsument może skorzystać również z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów;
 4. d) Konsument ma prawo również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 tj. z dnia 2020.02.21 ), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. nr 1000 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.)
 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów sprzedaży między GOTEL a Klientami, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, zaś w ostateczności przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 2. GOTEL zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. O każdej zmianie Regulaminu Kupujący będą informowani drogą elektroniczną na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail, na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 3. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: sklep@gotel.com.pl lub pod numerem telefonu +48 85 6777 444.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023 r. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest dla Kupującego pod adresem hurtownia.gotel.pl/regulamin

Wersja 1.0 (Porosły - Kolonia, dnia 01 stycznia 2023 r.)

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Gotel

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: GOTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Porosły – Kolonia 4B 16-070 Choroszcz, adres e-mail: sklep@gotel.com.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ………………………………………………………

– Data zawarcia umowy: ……………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………………………………………

…………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

- Numer konta bankowego, na który Sprzedawca ma zwrócić zapłatę: …………………………………………………………………………………………………..

…………….……………………………….

Data i podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) - niepotrzebne skreślić

 

Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera
MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.35.20 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2023