Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając ze sklepu https://hurtownia.gotel.pl/ wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GOTEL

działającego pod adresem hurtownia.gotel.pl

 

 • 1 Definicje
 1. Cennik dostaw– cennik dostępny pod adresem internetowym hurtownia.gotel.pl a koszt dostawy będzie każdorazowo wskazany i widoczny przy produkcie oraz podczas składania Zamówienia i wyboru przez Klienta dostępnych metod dostawy.
 2. Formularz zamówienia – Usługa Cyfrowa, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży/Umowę o świadczenie usług cyfrowych.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą, tj. Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodowa, jak również osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Karta produktu– pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 6. Konto – Usługa Cyfrowa, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Newsletter – Usługa Cyfrowa, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
 8. Produkt– minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego.
 9. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym gotel.pl,za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 11. Sprzedawca/Usługodawca - GOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. z siedzibą w Kol. Porosły 4B 16-070 Choroszcz,wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000942145, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 966-210-10-35, Regon:363177310, zwany dalej „GOTEL” Numer konta bankowego GOTEL: BRE O. KORPORACYJNY BIAŁYSTOK 59114017750000450996001004,e-mail: sklep@gotel.com.pl, nr telefonu: +48 85 6777 444.
 12. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Usługa cyfrowa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodna z definicją usługi cyfrowej z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 14. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktu oraz warunków Umowy sprzedaży, w tym rodzaj dostawy, płatności, miejsce wydania produktu, dane Kupującego.
 • 2 Zasady ogólne
 1. Sklep internetowy GOTEL, dostępny pod adresem internetowym gotel.pl, prowadzony jest przez GOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Porosły – Kolonia 4B 16-070 Choroszcz,wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000942145, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 966-210-10-35, Regon:363177310, Numer konta bankowego: GOTEL: BRE O. KORPORACYJNY BIAŁYSTOK 59114017750000450996001004, e-mail: sklep@gotel.com.pl, nr telefonu: +48 85 6777 444.
 2. Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną produktów szczegółowo opisanych pod adresem hurtownia.gotel.pl w zakładce „Produkty” za pośrednictwem sieci Internet oraz w siedzibie firmy.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w Sklepie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 • 3 Składanie zamówień
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu i składania zamówień na produkty, niezbędne są:
  1. przeglądarka internetowa:
   1. Microsoft Windows® Internet Explorer™ w wersji 7.0 lub nowszej
   2. Mozilla™ Firefox™ od wersji 3.6
   3. Opera – wersja 10 lub nowsza
   4. Google™ Chrome
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 2. Zamówienia należy składać poprzez Sklep dostępny pod adresem hurtownia.gotel.pl.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 4. Zamówienie można składać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub niewymagającego rejestracji formularza jednorazowego zamówienia bądź przez pocztę elektroniczną.
 5. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego lub formularza jednorazowego zamówienia, a w przypadku zamówień dokonywanych przez pocztę elektroniczną, podanie prawdziwych i pełnych danych osobowych i teleadresowych.
 6. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać następujące czynności:
  1. dodanie Produktu do Koszyka,
  2. naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
  3. zalogowanie się do Sklepu bądź naciśnięcie przycisku „Szybkie zakupy” w celu skorzystania z formularza jednorazowego zamówienia,
  4. uzupełnienie danych,
  5. zaznaczenie checkboxa dotyczącego przeczytania oraz akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności,
  6. naciśnięcie przycisku „DO KASY”,
  7. wybór rodzaju dostawy,
  8. wybór sposobu płatności,
  9. złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMÓW I ZAPŁAĆ”
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu pl potwierdzającą przyjęte Zamówienie. Zastrzegamy sobie również możliwość telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż Zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 8. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które określone są w Cenniku Dostaw. 
 • 4 Ceny towarów i termin wysyłki
 1. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich Produktów w Zamówieniu. Po skompletowaniu Zamówienia, do Klienta zostaje wysłane powiadomienie e-mailem. Przewidywany czas dostawy zależy od dostawców. Termin otrzymania przesyłki stanowi sumę czasu realizacji oraz przewidywanego czasu dostawy.
 2. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie 2 dni od wysłania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wysłania Produktu, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
 3. Jeśli dany Produkt nie jest dostępny w naszym magazynie, jak również nie jest dostępny u dystrybutora, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Klient jest niezwłocznie informowany e-mailem.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 5. GOTEL zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Nie dotyczy to Zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Na życzenie Klienta Sklep wystawia Faktury VAT. W tym celu należy wybrać odpowiednią opcję przy składaniu Zamówienia.
 7. Zamówione Produkty są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.
 8. Klient przy składaniu zamówienia za pośrednictwem formularza ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów płatności:
  1. PRZELEW ON-LINE - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane.
  2. POBRANIE - Klient dokonuje płatności na miejscu kurierowi
  3. GOTÓWKA - Klient płaci za zamówienie na miejscu w siedzibie Sprzedawcy
 9. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub DPD zgodnie z Cennikiem Dostaw.
 10. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 11. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części Zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 12. Zakupiony Produkt jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 13. Odbiór osobisty dostępny jest pod adresem Porosły Kolonia 4B, 16-070 Choroszcz od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 • 5 Odbiór towaru
 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 • 6 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Mogą Państwo odstąpić od Umowy, składając GOTEL oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia do umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 i § 10 Regulaminu.
 6. Skutki i tryb odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy: GOTEL Sp. z o.o.  Porosły - Kolonia 4B 16-070 Choroszcz, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (przy czym można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz numer konta, na jaki Sprzedawca ma zwrócić zapłatę.
  4. Zwracany w tym trybie Produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Produkt dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
  9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie,
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • 7 Brak zgodności produktu z umową
 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. W razie braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w Kodeksie cywilnym.
 3. Brak zgodności towaru z umową należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy kontaktowe Sprzedawcy bądź za pośrednictwem elektronicznego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu pod adresem https://systemrma.pl/aplikacja/obsluga/gotel/index.php
 4. W przypadku braku zgodności produktu z umową Konsument zobowiązany jest do przesłania reklamowanego produktu na koszt Sprzedającego wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres kontaktowy podany w niniejszym Regulaminie.
 5. W zgłoszeniu braku zgodności produktu z umową należy zawrzeć m. in. zwięzły opis wady, datę i okoliczności wystąpienia wady, dane Konsumenta składającego zgłoszenie oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą produktu.
 6. Konsument składając oświadczenie o braku zgodności produktu z umową może żądać jego naprawy bądź wymiany. Przy czym Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 7. Ponadto, jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 6,
  2. Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył,
  3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony tj. naprawa bądź wymiana;
  5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 9. Wszelkie zgłoszenia braku zgodności towaru z Umową rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Jeśli w tym terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania, uważa się, że żądanie Konsumenta jest uzasadnione.
 10. Klient nie ma możliwości zwrócenia zakupionego i otrzymanego już Produktu bądź wymienienia go na inny produkt, jeżeli jest on wolny od wad. W przypadku wad Produktu stosuje się § 7 ust. 1-9 Regulaminu.
 11. W przypadku, jeśli na dany produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także treść gwarancji będą zawarte w opisie produktu na stronie Sklepu. Sprzedawca dołączy również kartę gwarancyjną do sprzedawanego Produktu.

8 Usługi cyfrowe

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Cyfrowe: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 1. Konto – Usługa cyfrowa, na którą składa się prowadzony dla Usługobiorcy w Sklepie internetowym pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego, korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
  1. Usługa Cyfrowa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@gotel.com.pl lub też pisemnie na adres: Porosły-Kolonia 4B, 16-070 Choroszcz. Wzór oświadczenia o usunięciu Konta dostępny jest pod adresem: https://upload.gotel.com.pl/gotel_oswiadczenie_o_usunieciu_konta.docx
  2. Umowa o Usługę Konto ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Usługobiorcę z możliwości usunięcia Konta lub z chwilą usunięcia Konta przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
  3. Usługobiorca rejestrując się i zakładając Konto Klienta zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do konta w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Usługobiorcy.
  4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność w przypadku udostępnienia hasła osobom trzecim.
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”.
  1. Usługa Cyfrowa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta, wówczas z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  1. Usługa Cyfrowa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@gotel.com.pl lub też pisemnie na adres: Porosły-Kolonia 4B, 16-070 Choroszcz.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca jest uprawniony do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Sklep Internetowy oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.


9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Gotel Sp. z o.o. z siedzibą w Porosły – Kolonia. Dane kontaktowe Administratora: Porosły - Kolonia 4B, 16-070 Choroszcz, adres mailowy biuro@gotel.com.pl
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów sklepu internetowego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  6 ust. 1 lit. c RODO:przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. obowiązki podatkowe i archiwizacyjne) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgody marketingowe).
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być: dostawcy infrastruktury IT, firmy kurierskie, kancelaria prawna, biuro rachunkowe i inne podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO, jak również podmiotowi obsługującemu płatności w sklepie internetowym i Poczcie Polskiej. Dane osobowe mogą również być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane komercyjnie.
 5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz wymagany przepisami prawa okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody.
 6. O ile nie wyłączają tego przepisy prawa oraz spełnione zostaną przesłanki określone w RODO:
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i uzupełnienia.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, jak również ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione będą wymagane przesłanki.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  4. Przysługuje Pani/Panu również prawo usunięcia danych, o ile wystąpią przesłanki zawarte w treści art. 17 RODO.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;
  2. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
  3. Konsument może skorzystać również z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów;
  4. Konsument ma prawo również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeks cywilny.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów sprzedaży między GOTEL a Klientami, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, zaś w ostateczności przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 4. GOTEL zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. O każdej zmianie Regulaminu Kupujący będą informowani drogą elektroniczną na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail, na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 5. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: sklep@gotel.com.pl lub pod numerem telefonu +48 85 6777 444.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024 r. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest dla Klienta pod adresem hurtownia.gotel.pl/regulamin

Wersja 1.0 (Porosły - Kolonia, dnia 01.12.2023 r.)

 Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem

Pouczenie

Prawo odstąpienia od umowy

Możesz prawo odstąpić od umowy zawieranej w Sklepie Internetowym, dotyczącej Produktu lub Usługi bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy powinieneś poinformować nas tj. GOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Porosły – Kolonia 4B 16-070 Choroszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000942145, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 966-210-10-35, Regon:363177310, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej na adres: admin@gotel.com.pl. Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś na inne rozwiązanie,  w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia.

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Adresat: GOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Porosły – Kolonia 4B 16-070 Choroszcz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000942145, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 966-210-10-35, Regon:363177310, 1.         e-mail: sklep@gotel.com.pl, nr telefonu: +48 85 6777 444

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy  sprzedaży następujących rzeczy (*)/ o świadczenie następującej usługi (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

–   Data zawarcia umowy………………………………………………………..

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………….

–   Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………….

–   Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………………………………………………………..

–   Data………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera
MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.35.20 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2024