Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając ze sklepu https://hurtownia.gotel.pl/ wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

Regulamin B2B

Hurtownia Internetowa GOTEL działająca pod adresem hurtownia.gotel.pl, prowadzona jest przez GOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kol.Porosły 4B,16-070 Choroszcz, zwana w dalszej części regulaminu „GOTEL”.
Regon numer: 363177310.
NIP: numer 9662101035.
KRS: 0000942145.
Informujemy, że system internetowy B2B hurtownia internetowa, umieszczona pod adresem www.gotel.com.pl udostępniona jest jako platforma handlowa, jedynie dla zarejestrowanych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie UE.

Dla klientów


1. GOTEL prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet jak i w miejscu działalności firmy.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz rejestracyjny. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do serwisu.
3. Płatności. Przy składaniu zamówienia Klient wybiera jedną z dostępnych form płatności PRZELEW, POBRANIE, PRZEDPŁATA, GOTÓWKA. - PRZELEW - klient ma ustalony termin płatności - POBRANIE - Klient dokonuje płatności na miejscu kurierowi - PRZEDPŁATA - Klient otrzymuje fakturę PRO FORMA i na jej podstawie wpłaca pieniądze na nasze konto, po otrzymaniu wpłaty wysyłamy towar - GOTÓWKA - Klient płaci za zamówienie na miejscu w siedzibie firmy
4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich produktów w zamówieniu.
5. Po skompletowaniu zamówienia do Kupującego zostaje wysłane powiadomienie e-mailem. Przewidywany czas dostawy - zależy od dostawców.
6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.
8. Jeśli cały zamówiony przez Klienta towar okaże się już niedostępny wówczas zamówienie zostaje anulowane, tj. GOTEL może odstąpić od umowy sprzedaży bez żadnych zobowiązań na rzecz Klienta.
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie uwzględniają podatku VAT. W przypadku zmiany ceny produktu w złożonym zamówieniu przez Klienta, Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu tego produktu. W przypadku wzrostu cen we wszystkich zamówionych przez Klienta produktach, Klient ma prawo anulowania zamówienia.
11. Należność za zamówione towary Kupujący reguluje przelewem bankowym na konto GOTEL. Nr konta bankowego GOTEL: BRE O.KORPORACYJNY BIAŁYSTOK 43114017750000450996001001
12. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS LUB DPD. Wysyłka poza granice Polski jest wyceniana indywidualnie. Minimalna wartość zamówienia wynosi 500,- zł netto. W przypadku zamówień na kwotę poniżej 1000,- zł netto opłaty za transport wynoszą: - płatność przy odbiorze: 25,- zł BRUTTO, - terminowa opłata przelewem: 20,- zł BRUTTO.
13. W momencie potwierdzenia przez Klienta zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy GOTEL, a Klientem. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. GOTEL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w wypadku braku towaru występującego w zamówieniu oraz w przypadku naruszenia przez Klienta jego obowiązków, tj. w szczególności: odmowy przyjęcia zamówionych towarów, nieodebrania zamówionych towarów, odmowy zapłaty całości lub części ceny sprzedaży. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i tym regulaminie.
14. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd w Białymstoku.
16. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w hurtowni internetowej GOTEL, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient naszej hurtowni ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
17. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na swój koszt na adres: GOTEL ul. Kol. Porosły 4B 16-070 Choroszcz. GOTEL nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar niesprawny lub uszkodzony z przyczyn leżących po stronie GOTEL lub tkwiących w rzeczy sprzedanej zostanie - wg wyboru GOTEL - naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), GOTEL zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w hurtowni towary. W przypadku reklamacji Klient jest zobowiązany do przesłania reklamowanego towaru na koszt własny wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym https://systemrma.pl/aplikacja/obsluga/gotel/index.php. Wszelkie towary objęte są 12 miesięczną rękojmią. Wyłącza się uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi dalej idące niż wyżej opisane. Wszelkie reklamacje niezasadne lub zgłoszone po upływie 12 miesięcy od daty zakupu zostaną odesłane na koszt Klienta.
18. Wymiany i zwroty. Klient nie ma możliwości zwrócenia zakupionego i otrzymanego już towaru lub wymienienia go na inny towar jeżeli jest on wolny od wad. W przypadku wad towarów stosuje się postanowienia pkt. 17 regulaminu.
19. Nabywca produktów prezentowanych na stronie hurtowni wyraża zgodę na umieszczenie informacji na stronie internetowej gotel.pl o tym, że nabywca prowadzi sprzedaż tych towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
20.GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 oraz art. 39 pkt 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
- umożliwiamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w naszym punkcie sprzedaży, tj. pod adresem: Kolonia Porosły 4B, 16-070 Choroszcz, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
- gdy dostarczamy Ci sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, umożliwiamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
- informujemy o punktach zbierania zużytego sprzętu - informację o najbliższych lokalizacjach znajdziesz na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń właściwego Urzędu Gminy. Przykładowa lista punktów na terenie Białegostoku: http://bip.ug.turosn.wrotapodlasia.pl/ochron_srod/punk_zb_ele.html
21. Do każdej wysyłki paletowej doliczany jest koszt palety w wysokości 16zł NETTO/szt. Palety fakturowane są jako oddzielna pozycja. Cena fakturowanych palet może ulec zmianie.
22. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2019.

Definicje:


1. HURTOWNIA INTERNETOWA - Hurtownia Internetowa Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: hurtownia.gotel.pl.
2. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka GOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Porosły – Kolonia (adres siedziby i adres do doręczeń Porosły – Kolonia 4B. 16-070 Choroszcz); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000942145; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9662101035; REGON: 36317731000000 oraz adres poczty elektronicznej: handel@gotel.com.pl.
3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Hurtowni Internetowej
Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera
MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.35.20 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2024